PUBLISHED 19 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'argument

El gener de 1936 apareix Lectures europees, l’únic recull de textos periodístics del crític i estudiós de la literatura Ramon Esquerra. El títol indica l’objectiu que inspira el volum i, de fet, el conjunt de l’obra de l’autor: la voluntat d’homologar la institució literària catalana a l’europea. Amb Lectures europees la crítica catalana no sols fa un pas cap a Europa, sinó també cap a la modernitat. El llibre constitueix una guia intel•ligent i amena per la cartografia literària i de pensament de l’Europa d’entreguerres, especialment focalitzada en els afers més rellevants de l’estricta contemporaneïtat, que té com a protagonistes els grans noms de la intelligentsia europea: André Maurois, André Malraux, Jean Giraudoux, G.K. Chesterton, Joseph Conrad, E.M. Forster, Katherine Mansfield, Virginia Wolf, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Oswald Spengler, Ortega y Gasset i Nicolau Berdiaiev. A més, Esquerra fa aportacions inèdites en el debat llarg i intens entorn de la novel•la detectivesca, aplaudeix Wiliam Faulkner, consigna la influència recíproca entre narrativa i cinema, i aborda el gènere des d’un fenomen sociològic creixent com és el turisme. Lectures europees és, en definitiva, la plasmació de les inquietuds intel•lectuals i dels sòlids coneixemntes d’un dels crítics que encarna com pocs la modernitat i l’esperit cosmopolita dels anys trenta.

Sobre Ramon Equerra

Crític literari de destacats rotatius catalans de preguerra (La Veu de Catalunya, La Veu del Vespre, La Publicitat i El Matí) i de diverses revistes (Criterion, Ginesta, Mirador, Esplai, La Revista, Maridià i La Gaseta setmanal radiada de la Institució de les Lletres Catalanes, entre d'altres), Ramon Esquerra s'especialitzà en la recepció de la novel•la contemporània europea, sobretot anglosaxona. Ama un bagatge de lectures inusual en un autor tan jove, va saber conjugar els dots de bon lector amb la voluntat pedagògica, la mirada interdisciplinària i la comunicabilitat. L'únic recull de comentaris de premsa que arribà a publicar va ser aquest: Lectures europees (1936). Paral•lelament a la seva prolífica activitat periodística, treballà també en l'àmbit acadèmic: va ser professor de l'Institut Francès i del prestigiós Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, i va dur a terme una tasca científica fructífera i rigorosa com a investigador de la literatura. Esquerra, que fou l'introductor de la metodologia comparatista en els estudis literaris catalans, va publicar diversos treballs sobre autors europeus, d'entre els quals destaca l'estudi Shakespeare a Catalunya (1937), encara avui considerat modèlic. Joan Ramon Masoliver sostenia que Ramon Esquerra era el membre més brillant de la "generació cremada", aquella plèiade d'intel•lectuals formats a la Universistat de Barcelona que veié com la contesa bèl•lica i revolucionària que esclatà el 1936 posava fre a la seva prometedora trajectòria. La d'Esquerra va quedar definitivament truncada: ell va ser un dels "intel•lectuals de més relleu sacrificats al front", com ha assenyalat Albert Manent.

PUBLISHED 19 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'argument

Amb motiu del centenari del naixement de Ramon Esquerra, ens plau avui de reivindicar i de posar de nou a les mans del lector un altre del seus textos fonamentals, Shakespeare a Catalunya, que va aparèixer per primera i única vegada l’any 1937. Conjuntament amb Lectures europees, ambdues són obres d’un dels crítics que encarna com pocs la modernitat i l’esperit cosmopolita dels anys trenta. Com reconeix el propi autor en el prefaci, aquest llibre és “una història de l’evolució del concepte shakespearià, a través de les diverses èpoques de la història literària de Catalunya, des de la Renaixença”. I, com remarca Josep M. Fulquet, en el pròleg, aquest llibre ens permetrà “conèixer la deriva entre nosaltres del més gran dramaturg que han conegut els segles”, perquè posa a l’abast una “guia detallada de les nombroses versions que se n’han fet”. A més, però, sembla evident que l’estudi comparatiu de les traduccions, que proposa Esquerra, “és un procediment prou vàlid per determinar el grau d’influència que una determinada obra literària ha exercit en una cultura estrangera, la catalana, i el tipus de recepció que aquesta literatura li ha dispensat”. L’autor, amb aquest estudi, ens informa del que ha estat aquesta recepció a casa nostra del dramaturg anglès des de la Prerenaixença fins al anys immediatament anteriors a la guerra civil. Una tasca lloable que algú hauria de continuar per tal d’actualitzar-la fins al dia d’avui.

Sobre Ramon Esquerra

(Barcelona, 1909 - Front de l’Ebre, 1938)

Paral•lelament a la seva prolífica activitat periodística i al conreu de la crítica literària per a la premsa catalana més important de preguerra, va ser professor de l’Institut Francès i de l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, i va dur a terme una tasca científica rigorosa com a investigador de la literatura. L’únic recull de comentaris de premsa que va arribar a publicar va ser Lectures europees (1936), reeditat finalment l’any 2006, al cap de setanta anys, en aquesta mateixa col•lecció. Ramon Esquerra va ser l’introductor de la metodologia comparatista en els estudis literaris catalans i va publicar també diversos treballs sobre autors europeus, d’entre els quals destaca l’estudi que avui el lector té de nou a les mans, Shakespeare a Catalunya, editat per primera vegada l’any 1937, encara avui considerat modèlic. Segons Joan Ramon Masoliver, Ramon Esquerra va ser el membre més brillant de la “generació cremada” i, en paraules d’Albert Manent, “un dels intel•lectuals de més relleu sacrificats al front”.

Notícies