PUBLISHED 15 Jun 2016 CATEGORY

Sobre l'obra

Els poemes que comprenen el contingut d’aquesta obra, la gran majoria, són fruit d’unes experiències viscudes en la contemplació personal de la presència amorosa de Déu, en la pròpia vida de cada dia. En certa manera, bàsicament, són una catequesi i una pedagogia exhaustiva, pouada en la mateixa essència portadora del missatge evangèlic de la Bona Nova. Alguns poemes volen aportar una novetat teològica en la seva interpretació; d’altres, solament, una confirmació d’allò que ja se sabia de bell antuvi. Aquesta obra, en tot el seu conjunt, és un relat de prosa adornada amb rima per ennoblir-la, donant així, a les conjugacions verbals i dialèctiques, aquell embelliment tan suggeridor i gratificant que aporta la sonoritat musical i rítmica de la poesia, versificant així les pròpies conviccions personals, doctrinals i morals més pregones.
«La seva aportació mística més gran és segurament aquesta: l’experiència positiva i transfigurable de l’amor conjugal, ben entès, no merament carnal, corporal o eròtic, sinó espiritual, profund, transcendent, com formant part del mateix amor diví, ja que és Déu mateix, el Déu-Amor, qui el mou i l’inspira feliçment.»
Climent Forner, del pròleg

Sobre l'autor: Martí Just i Montraveta

Va néixer a Berga l’any 1951. Fou director de l’Orfeó Berguedà. Estudià piano i harmonia al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Rebé classes de cant de Francisco Kraus. Va impartir estudis musicals durant vint-i-cinc anys (1974-1999) al seu poble de residència, Navàs. Com a compositor, és autor, entre d’altres obres, de l’Oratori breu: La segona vinguda del Crist, amb text de Climent Forner, interpretat per la Polifònica de Puig-reig (2012). L’any 2007, va publicar el llibre 52 salms: Per contemplar Déu-Amor. Posteriorment, han aparegut Jardí vivent: 150 floretes de Déu-Amor (2010), Simfonia en prosa: A totes les creatures vivents (2011), Llavors al vent: Glosses evangèliques en vers (2014) i Maria, en el misteri trinitari (2015). El llibre que avui presentem és el sisè que publica.

.

.

PUBLISHED 21 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'obra

“Al llarg dels segles, i fins als nostres dies, els salms –llegits i interpretats a la llum del Nou Testament– han estat una font inexhaurible per a la pregària personal i comunitària de tots els cristians. Quan preguem amb els salms, Déu ens parla a nosaltres, els homes, i els homes parlem amb Déu d’una forma misteriosa, en una comunió d’amor inefable. L’autor d’aquest llibre, a més, ha sentit la necessitat de recrear-los, de fer-se’ls seus, partint de la seva pròpia experiència vital, fins a compondre’n de nous. Aquests salms, doncs, són com uns ressons dels mateixos salms, però amb música molt personalitzada; tant, que no sols s’hi encarna el cristià que és sinó també el músic doblat de poeta, en aquest cas. D’on la gran harmonia que es nota entre el fons i la forma, profundament vivencial aquell, serena i equilibrada aquesta, molt rica de temes i sensibilitat.”

CLIMENT FORNER

Sobre Martí Just

Va néixer a Berga l’any 1951. Fou director de l’Orfeó Berguedà. Estudià piano i harmonia al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Rebé classes de cant de Francisco Kraus. Conjuntament amb la seva esposa, va impartir estudis musicals durant vint-i-cinc anys (1974-1999) al seu poble de residència, Navàs, on dirigí també la Coral Petit Estel i actualment resideix amb els seus dos fills. Fou component del grup Amics de la cançó, de Berga. S’estrenà com a tenor líric en l’obra The Crucifixion, de John Stainer, amb l’Orfeó Berguedà. Estrenà l’himne oficial de Berga, com a solista-tenor. Com a compositor, té algunes obres inèdites per a quatre veus mixtes: Jesu dulcis memoria, motet; Veniu, Senyor Jesús, coral; una Ària per a mezzosoprano i orquestra de corda; un Ave Maria; El Redemptor, amb text de Mn. Climent Forner (fuga i contrapunt); i La nova Jerusalem, amb text de Neus Ballarà. Ha instrumentat dues sardanes per a cobla i ha harmonitzat també nombroses sardanes, entre d’altres obres i cançons. Fou membre extern de la comunitat del Seminari del Poble de Déu (1990-2005).

Notícies