PUBLISHED 18 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'argument

Entre la literatura berguedana de tots els temps, la poesia ocupa el primer lloc tant en quantitat com en qualitat. Tant és així que, a l’hora de donar-ne una visió panoràmica, l’hem dividida en tres antologies cronològicament diferenciades segons les pautes marcades per la mateixa història i per la data de naixement dels poetes, al marge de temes, estils i corrents literaris. La present antologia, la segona de la sèrie, inclou una trentena de poetes, alguns noms dels quals són prou importants i significatius com perquè, enllaçant enllà del temps amb alguns altres de mítics, se salvin i ens salvin fent de pont entre el passat i les noves generacions. El present volum ha estat batejat amb un nom simbòlic, Rumbs blaus, en homenatge al patriarca de les lletres berguedanes, Climent Peix, en el seu norantè aniversari (1995); i, d’altra banda, s’adiu al contingut de l’obra, lluminós i esperançat, així com a l’època històrica que representa. “El volum Rumbs blaus se’ns presenta com una mostra generosa de poesia contemporània i aplega les diferents manifestacions líriques de geografia berguedana que s’han desenvolupat fins al darrer terç del nostre segle. (...) Com pot deduir-se de la varietat de l’arc cronològic que abasten les trenta veus antologades, el repertori segueix i recull la millor tradició de la poesia catalana del XX, una sendera que va de Maragall fins a Riba, amb una especial incidència en el mestratge carnerià i l’ombra protectora de Verdaguer com a música de fons.” ISIDOR CÒNSUL, del pròleg. .

PUBLISHED 21 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'obra

Liridunvau, liridonvon (Obra poètica II) comprèn tota la producció humorístico-satírica de Climent Forner, tant la inèdita com la ja publicada en anteriors reculls. Isidor Cònsul, en el seu extens i comprensiu estudi que serveix de pròleg a Liridunvau, liridonvon, parla d’«un salt qualitatiu d’enorme importància en el creixement humà i sacerdotal de Climent Forner»; de la secció Tres lletres, tres com de l’eix del volum: «les tres epístoles representen la poesia més consistent i ambiciosa de tot el recull» (la carta de l’Arcipreste de Hita, a l’amic canonge i al Rector de Vallfogona), i de la tercera part, Etcètera, com d’una trapelleria del poeta o d’un calaix de sastre. En qualsevol cas, es tracta d’una poesia en evolució temàtica i formal, marcada pel pas del temps, pels esdeveniments de l’Església a partir del Concili Vaticà II i també pel corrent literari anomenat realisme històric.

Sobre Climent Forner

Des d’Els únics mots (1964) Climent Forner ha bastit una obra poètica d’una originalitat i un rigor indiscutibles. Ric d’estils i de registres, ha aplegat temàticament la seva poesia en tres volums: L’Ull de Taüll (1983), Liridunvau, liridonvon (1989) i Carrer Major, 20 (1995). Cal afegir-hi, encara, Amb peus lleugers com els dels cérvols (1993) i A sou d’amor (2002), i recordar les seves celebrades versions de Guillem de Berguedà i Ausiàs March. No oblidem, tampoc, la seva variada producció en prosa, com el dietari Un llarg hivern a Castellar de n’Hug (1996). L’any 2001 va publicar en col•laboració Goigs marians del bisbat de Solsona i, recentment, ha recollit els seus goigs i auques populars en el volum De cim en cim (2004), editat igualment per Edicions de L’Albí.

Notícies