PUBLISHED 18 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'argument

El present llibre, Hora d’argent, constitueix la segona entrega de la summa antològica de poesia berguedana que incorpora la col•lecció, estructurada en deu volums, de la Biblioteca Escriptors del Berguedà. És, però, cronològicament parlant, la primera de les tres antologies que la integren. La segona, Rumbs blaus, que comprèn els poetes nascuts entre 1901 i 1939, va aparèixer el 1996. Resta, encara, un tercer aplec que donarà a conèixer els autors de les darreres generacions. Com sigui, doncs, és Hora d’argent la que en rigor va al davant. Perquè com diu Jordi Lladó en el pròleg, «s’endinsa en un període essencial de la nostra història, en què la cultura predominant era la que conformava la Renaixença, entesa en el sentit que se li atorga com a moviment englobador dins la segona meitat del XIX, i en el context de la qual neix i es forma la gran majoria d’autors antologats.» Però cal observar que si analitzem cadascun dels dos volums publicats fins ara «podem establir dues baules no pas separades sinó en continuïtat dins una mateixa línia d’eclosió literària, on la poesia, tal i com recollia l’esperit del moviment, adquireix un paper predominant.» El títol del volum prové d’un vers del poeta Joan Serra i Casals (1900-1967), un dels més joves del recull, que constitueix una imatge prou bella i simbòlica de tot aquest període en què s’emmarca la naixença dels nostres autors. I cal remarcar també que, d’entre la seixantena de poetes de poetes antologats, destaca la figura de Ramon Vinyes (1882-1952), l’escriptor que, en el seu darrer exili colombià, hauria d’esdevenir «el sabio catalán» de García Márquez i que, a principis de segle, ja formava part de la «nova plèiade» d’escriptors aplegats al voltant del diari El Poble Català.

PUBLISHED 18 Mar 2014 CATEGORY

Sobre l'argument

Entre la literatura berguedana de tots els temps, la poesia ocupa el primer lloc tant en quantitat com en qualitat. Tant és així que, a l’hora de donar-ne una visió panoràmica, l’hem dividida en tres antologies cronològicament diferenciades segons les pautes marcades per la mateixa història i per la data de naixement dels poetes, al marge de temes, estils i corrents literaris. La present antologia, la segona de la sèrie, inclou una trentena de poetes, alguns noms dels quals són prou importants i significatius com perquè, enllaçant enllà del temps amb alguns altres de mítics, se salvin i ens salvin fent de pont entre el passat i les noves generacions. El present volum ha estat batejat amb un nom simbòlic, Rumbs blaus, en homenatge al patriarca de les lletres berguedanes, Climent Peix, en el seu norantè aniversari (1995); i, d’altra banda, s’adiu al contingut de l’obra, lluminós i esperançat, així com a l’època històrica que representa. “El volum Rumbs blaus se’ns presenta com una mostra generosa de poesia contemporània i aplega les diferents manifestacions líriques de geografia berguedana que s’han desenvolupat fins al darrer terç del nostre segle. (...) Com pot deduir-se de la varietat de l’arc cronològic que abasten les trenta veus antologades, el repertori segueix i recull la millor tradició de la poesia catalana del XX, una sendera que va de Maragall fins a Riba, amb una especial incidència en el mestratge carnerià i l’ombra protectora de Verdaguer com a música de fons.” ISIDOR CÒNSUL, del pròleg. .

Notícies