Lectures europees

Sobre l'argument

El gener de 1936 apareix Lectures europees, l’únic recull de textos periodístics del crític i estudiós de la literatura Ramon Esquerra. El títol indica l’objectiu que inspira el volum i, de fet, el conjunt de l’obra de l’autor: la voluntat d’homologar la institució literària catalana a l’europea. Amb Lectures europees la crítica catalana no sols fa un pas cap a Europa, sinó també cap a la modernitat. El llibre constitueix una guia intel•ligent i amena per la cartografia literària i de pensament de l’Europa d’entreguerres, especialment focalitzada en els afers més rellevants de l’estricta contemporaneïtat, que té com a protagonistes els grans noms de la intelligentsia europea: André Maurois, André Malraux, Jean Giraudoux, G.K. Chesterton, Joseph Conrad, E.M. Forster, Katherine Mansfield, Virginia Wolf, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Oswald Spengler, Ortega y Gasset i Nicolau Berdiaiev. A més, Esquerra fa aportacions inèdites en el debat llarg i intens entorn de la novel•la detectivesca, aplaudeix Wiliam Faulkner, consigna la influència recíproca entre narrativa i cinema, i aborda el gènere des d’un fenomen sociològic creixent com és el turisme. Lectures europees és, en definitiva, la plasmació de les inquietuds intel•lectuals i dels sòlids coneixemntes d’un dels crítics que encarna com pocs la modernitat i l’esperit cosmopolita dels anys trenta.

Sobre Ramon Equerra

Crític literari de destacats rotatius catalans de preguerra (La Veu de Catalunya, La Veu del Vespre, La Publicitat i El Matí) i de diverses revistes (Criterion, Ginesta, Mirador, Esplai, La Revista, Maridià i La Gaseta setmanal radiada de la Institució de les Lletres Catalanes, entre d'altres), Ramon Esquerra s'especialitzà en la recepció de la novel•la contemporània europea, sobretot anglosaxona. Ama un bagatge de lectures inusual en un autor tan jove, va saber conjugar els dots de bon lector amb la voluntat pedagògica, la mirada interdisciplinària i la comunicabilitat. L'únic recull de comentaris de premsa que arribà a publicar va ser aquest: Lectures europees (1936). Paral•lelament a la seva prolífica activitat periodística, treballà també en l'àmbit acadèmic: va ser professor de l'Institut Francès i del prestigiós Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, i va dur a terme una tasca científica fructífera i rigorosa com a investigador de la literatura. Esquerra, que fou l'introductor de la metodologia comparatista en els estudis literaris catalans, va publicar diversos treballs sobre autors europeus, d'entre els quals destaca l'estudi Shakespeare a Catalunya (1937), encara avui considerat modèlic. Joan Ramon Masoliver sostenia que Ramon Esquerra era el membre més brillant de la "generació cremada", aquella plèiade d'intel•lectuals formats a la Universistat de Barcelona que veié com la contesa bèl•lica i revolucionària que esclatà el 1936 posava fre a la seva prometedora trajectòria. La d'Esquerra va quedar definitivament truncada: ell va ser un dels "intel•lectuals de més relleu sacrificats al front", com ha assenyalat Albert Manent.

Additional Info

  • Autor/a: Ramon Esquerra
  • Col·lecció: Faig Monogràfics, 8
  • Format: 13,5 x 20,5 cm
  • Nombre de pàgines: 226
  • Enquadernació: Rústica cosida
  • Primera edició: Setembre de 2006
  • ISBN: 84-89751-03-x
  • Preu: 17 €

Notícies